Formularul A1 – care sunt documentele necesare?

Printre multe alte documente pe care trebuie sa le depuna la diverse institutii, firmele care doresc sa angajeze cetateni europeni, dar si viitorii angajati, trebuie sa ia in calcul si Formularul A1, eliberat de Casa Nationala de Pensii Publice.

Acesta dovedeste ca posesorul formularului, precum si membrii de familie pe care ii are in intretinere, raman in evidentele sistemului de securitate sociala din tara de origine pe o perioada de maxim 2 ani, daca este vorba tot de un stat membru UE.

Ca angajatul sa obtina formularul A1, trebuie sa fie completata o cerere de catre angajator, in cazul detasarii unuia/mai multor angajati, respectiv de catre lucratorul independent care va avea de efectuat un transport international temporar intr-o alta tara membra.

Asadar, ce trebuie sa contina cererea pentru formularul A1?

 • Enumerarea documentelor depuse in vederea obtinerii formularului A1;
 • Informatii despre lucratorul pentru care se solicita formularul:
 • Nume, prenume, nume purtate anterior
 • Data nasterii, cetatenia
 • Adresa permanenta (strada, numar, casuta postala, localitate, cod postal, tara)
 • Cod numeric personal
 • Trebuie sa fie mentionata si data la care lucratorul salariat a fost angajat la angajatorul care s-a adresat C.N.P.A.S. (data incheierii contractului individual de munca
 • Momentul in care lucratorul independent a fost inregistrat (data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului)
 • Informatii despre angajator, respectiv activitatea independenta:
 • Denumirea firmei
 • Numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului
 • Tipul activitatii, conform codificarii CAEN
 • Locul in care se afla sediul firmei (adresa completa: telefon, fax, e-mail, strada, numar, casuta postala, localitate, cod postal, tara)
 • Detalii cu privire la activitatea ce urmeaza a fi desfasurata pe teritoriul celuilalt stat membru:
 • Perioada pentru care se solicita emiterea formularului de detasare (care nu trebuie sa depaseasca 12 luni pentru E101 sau 24 luni pentru A1)
 • Date despre angajatorul/nava din celalalt stat membru:
 • Denumirea firmei/navei
 • Adresa (strada, numar, casuta postala, localitate, cod postal, tara)
 • Numar de identificare: A se indica, pe cat posibil, cat mai multe informatii, care sa permita identificarea angajatorului sau a firmei lucratorului independent. De exemplu, daca este vorba de o nava, a se indica numele si numarul de inregistrare ale acesteia.
 • Angajamentul solicitantului (angajatorului, respectiv lucratorului independent) cu privire la:
 • Achitarea contributiilor sociale pentru lucratorul pentru care se solicita formularul de atestare a legislatiei aplicabile (in cauza);
 • Pastrarea raportului de subordonare dintre angajator si lucratorul salariat in cauza;
 • Pastrarea contractului individual de munca, incheiat intre angajator si lucratorul in cauza, inclusiv a obligatiei de achitare a salariului;
 • Pastrarea autorizatiei pentru desfasurarea activitatilor independente, in cazul lucratorului independent in cauza;
 • Mentinerea mijloacelor necesare reluarii activitatii independente in Romania, dupa terminarea perioadei de detasare, in cazul lucratorului independent in cauza;
 • Informarea C.N.P.A.S. in cazul in care apar diverse modificari survenite in perioada de detasare si restituirea, in vederea anularii, a formularului E 101 C.N.P.A.S.

Ce documente sunt necesare pentru lucratorii independenti?

 1. certificatul de inregistrare in registrul comertului si autorizare a functionarii;
 2. certificatul de atestare fiscala;
 3. situatii financiare actuale ale solicitantului din Romania, in care sa fie inregistrate informatii privind veniturile brute realizate in Romania si in statul de angajare (documente financiare precum decizia de impunere si/sau registrul de incasari si plati, semnate si stampilate);
 4. contracte comerciale implementate pe teritoriul Romaniei anterior perioadei pentru care se solicita atestarea legislatiei aplicabile;
 5. contractul sau antecontractul incheiat de lucratorul independent privind activitatea din statul de angajare, precum si traducerea autorizata;
 6. dovada asigurarii in sistemul public de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
 7. dovada asigurarii in sistemul public al asigurarilor sociale de sanatate;
 8. dovada asigurarii in sistemul public al asigurarilor pentru somaj;
 9. CI/BI din Romania al lucratorului independent in cauza;
 10. adeverinta privind stagiul de cotizare realizat in ultimele 12 luni;
 11. un ultim pas este o declaratie pe proprie raspundere prin care sa se ateste eventualele perioade pentru care lucratorul independent in cauza a beneficiat sau nu de formulare E 101 si E 102, documente portabile A1.

Asadar, daca intentionezi sa angajezi persoane dintr-un alt stat membru sau doresti sa trimiti pe cineva intr-un alt stat membru in vederea transportului, acestea sunt actele necesare pentru formularul A1 care nu trebuie sa fie neglijat.